Ny utbildning för ST-läkare, en kurs “of the people, by the people, for the people”

Vi har tidigare berättat om utbildningsinsatser för studenter på olika professionsutbildningar vid Lunds universitet. Men vi jobbar faktiskt också med utbildningssatsningar för nu yrkesverksamma inom vården också. Senast i raden av dessa insatser är en hel kurs, som riktar sig till ST-läkare.

ST-läkare behöver tillgodogöra sig olika typer av kompetensutveckling inom ramen för sin utbildning och de är måna om att den kompetensutveckling de genomgår motsvarar de mål som Socialstyrelsen fastslagit. Ett sådant (del)mål som alla ST-läkare berörs av, oavsett specialitet, beskrivs såhär:

Delmål a2: Etik, mångfald och jämlikhet. Den specialistkompetenta läkaren ska

uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt

kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

En av våra medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Jonatan Wistrand, framförde redan hösten 2021 att han tyckte att det fanns för få kurser för ST-läkarna att gå som just uppfyllde detta delmål. Och han visste vad han talade om, eftersom han själv just höll på med sin specialisttjänstgöring. Det som framförallt saknades var kurser där universitetsanknutna forskare från olika discipliner samverkade med vårdpersonal – en viktig kombination för att få till både klinisk förankring och akademisk höjd.

Jonatan började alltså förankra idén om en kurs med solid vetenskaplig grund med autentiska exempel från vården. Och han fick snabbt flera ST-studierektorer i Region Skåne med på båten. Kanske de helst vill lägga kompetensutvecklingsmedel på en utbildning som är framtagen vid Lunds universitet, av forskare och läkare, med forskare och läkare och för läkare? Det är i alla fall min gissning.

Kursansvarige Jonatan ”förpackade” kursinnehållet och tog med flera andra medarbetare som lärare: idé- och lärdomshistorikern Anna Tunlid, litteraturvetaren Katarina Bernhardsson, läkaren och poeten Pia Dellson och filmvetaren Elisabeth Björklund.

Är det bara att köra nu då? Knappast. Det är en sak att ha en riktigt bra kurs, men om ingen hittar den på någon hemsida eller kan anmäla sig till den, då är den inte en framgång precis. Tack vare medicinska fakultetens uppdragsutbildningsenhet fick kursen sin praktiska (vita?) rock: Budget, hemsida, schema, anmälningsinformation, lokaler, förtäring, texter till nyhetsbrev – allt föll på plats: Kurs för ST-läkare: Etik, mångfald och jämlikhet | Medicinska fakulteten (lu.se)

Häromdagen var sista svarsdatum och vi har hela 21 anmälda – fler än vad vi kunde förvänta oss som ”ny utbildningsleverantör”. Vi både hoppas och tror att denna kurs kommer att kunna ges till fler. Personligen drömmer jag om att göra den också digital, så att även andra regioner i Sverige kan erbjuda sina ST-läkare den så småningom.

Inlägget postades i

Medarbetare Verksamhet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *