Kom julen extra tidigt i år?

Inte mindre än fem av våra medarbetare har fått fina priser under senhösten – allihop med fantastiska motiveringar som lyfter deras respektive gärningar inom medicinsk humaniora. Stoltheten vet faktiskt inga gränser. Vi inleder med tre pris till tre humanister vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora

Katarina Bernhardsson tilldelas Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lunds jubileumspris 2023. Katarina Bernhardsson är docent i litteraturvetenskap och lektor i medicinsk humaniora, verksam vid SOL-centrum (HT-fakulteterna) och vid Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (Medicinska fakulteten), där hon också är biträdande centrumledare.

Hennes forskning rör bland annat litterära och självbiografiska sjukdomsberättelser, metoden shared reading och litteraturläsning inom professionsutbildningar, och som handledare och lärare är hon verksam på både medicinsk och humanistisk fakultet.

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets jubileumspris inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

Katarina Bernhardsson får priset för en mångsidig akademisk verksamhet och för ett stort engagemang i uppbyggandet av ämnet medicinsk humaniora vid Lunds universitet.

Einar Hansens forskningsfond belönar Anna W Gustafsson med det svenska forskningspriset för forskning på språkbruk i olika samhälleliga sammanhang. Anna W Gustafsson är docent i svenska, verksam vid SOL-centrum (HT-fakulteterna) och vid Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (Medicinska fakulteten) vid Lunds universitet.

Anna W Gustafsson undersöker språkbruk som rör social, politisk och samhällelig diskurs samt språkbruk i vården. Hon har till exempel forskat om metaforer i palliativ cancervård och högerpopulistisk diskurs i sociala medier. Gustafsson väver samman sin forskning med grundutbildningen på ett föredömligt sätt, samtidigt som hon interagerar med andra ämnen och med offentligheten.

Anna W Gustafsson får priset för sin nydanande forskning inom nordistiken i spänningsfältet mellan medicinsk humaniora och politisk diskursanalys.

Hainska priset/Stipendiat i Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning ges till Elisabet Björklund. Elisabet Björklund är lektor och docent i filmvetenskap verksam vid SOL-centrum (HT-fakulteterna) och Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (Medicinska fakulteten), Lunds universitet.

Elisabet Björklunds forskning fokuserar på hur sexualitet och reproduktion framställs i film och tv och hur detta hänger ihop med olika historiska sammanhang och förändringar. I sin avhandling undersökte hon sexualupplysningsfilmens historia i Sverige fram till 1970-talet och senare har hon bland annat intresserat sig för den svenska filmen under den så kallade sexuella revolutionen och representationer av hiv och aids, vilket har resulterat i antologierna Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays (2016) och A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (2019), båda tillsammans med Mariah Larsson.

Under senare år har Elisabet Björklunds forskning alltmer närmat sig fältet medicinsk humaniora och kommit att kretsa kring hur graviditet, abort och barnafödande representeras i film och andra visuella medier. I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon exempelvis vilken roll tv som ett nytt medium spelade för diskussionerna kring abort, fosterskador och förlossningsvården i 1950-, 1960- och 1970-talets Sverige.

Inlägget postades i

Medarbetare

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *