Gästbloggare Pia Dellson

Pia Dellson

Vi bjuder på ännu en gästblogg såhär i oxveckorna, denna gång från Pia Dellson, filmvetare, läkare och medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Kan film hjälpa arbetsterapeutstudenter att tänka bredare om hälsa och ett meningsfullt liv vid funktionsnedsättning? Marianne Kylberg undervisar på arbetsterapeutprogrammet, och ville prova att använda medicinsk humaniora i undervisningen.

”Arbetsterapi handlar om att skapa förutsättningar för personer att vara aktiva och delaktiga i samhället. För oss arbetsterapeuter är hälsa något mer än bara frånvaro av sjukdom vilket vi diskuterar mycket kring med våra studenter redan från första terminen. När möjligheten att samverka med medicinsk humaniora dök upp funderade jag tillsammans med några lärare på arbetsterapeutprogrammet på hur ett undervisningsmoment skulle kunna läggas upp för att fördjupa studenternas perspektiv på hälsa. Vi bestämde oss för att utgå från filmen En oväntad vänskap”, berättar Marianne Kylberg.

Filmen handlar om en totalförlamad man som får en ny personlig assistent som tänker utanför den vanliga boxen.  Tillsammans med Pia Dellson genomfördes ett pilotseminarium. Det blev många spännande diskussioner kring bemötande och hur exempelvis humor kan användas i samtal mellan professionella och patienter. Var går gränsen för att använda humor?

Reflektionerna handlade också om att en funktionsnedsättning inte alltid utgör hinder för att vara aktiv, utan att problemet många gånger uppstår i det sociala och kulturella sammanhanget man befinner sig i, dvs hur normer och värderingar påverkar vad vi tillåts göra och inte göra. Med stöd och uppfinningsrikedom skapas möjligheter att vara aktiv snarare än begränsad.

”Att se och diskutera film är ett spännande sätt att utforska känslor och upplevelser i mötet med patienter och deras liv. Jag har länge haft filmseminarier på läkarprogrammet, och det är kul att nu få möta studenter på andra professionsutbildningar och höra deras perspektiv”, säger Pia Dellson.

Med studenternas positiva återkoppling i ryggen planerar de nu för ett nytt seminarium senare i vår.

Inlägget postades i

Medarbetare Verksamhet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *