Gästbloggare Jonatan Wistrand

Photo: Matt Duncan/unsplash

Det är hög tid att låta andras röster än mina höras här i bloggen. Under våren kommer ni att få läsa bloggar som är skrivna av medarbetarna vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora. Först ut är Jonatan Wistrand, Ph.D och ST-läkare, som berättar om ett pågående samverkansprojekt. Han har skrivit bloggen i ett uppfriskande artikelformat. Väl bekomme.

Några ord på vägen – ett diktprojekt i vården

Bildkonsten har sin givna plats på våra svenska sjukhus. Men hur är det egentligen med diktkonsten? Just nu pågår arbetet inför en diktutställning vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Med start vår/sommar 2023 kommer dikter skrivna företrädesvis av patienter i psykiatrin ställas ut i psykiatriska klinikens lokaler på Baravägen 1 i Lund.

Det handlar om att se synliggöra sjukhuset som ett rum för erfarenheter och känslor. Ett rum för poesi.

“Sjukhusmiljön är inte bara en plats för medicinska utredningar och behandlingar utan också en plats där livserfarenheter tar form” säger Jonatan Wistrand, läkare och medarbetare vid BRCMH som leder arbetsgruppen.

Utgångspunkten i projektet är föreställningen om diktens outnyttjade potential.

“Dikten fungerar anmärkningsvärt väl i vår tidsålder där uppmärksamhetsspannet inte alltid är så långt men behovet av reflektion desto större”, fortsätter Jonatan Wistrand

Dikterna kommer finnas synliga i hissutrymmen, sjukhuskorridorer och trappsteg i psykiatrihuset. På patser där man passerar förbi.

“Vi vill verkligen att dikterna ska fungera som Några ord på vägen, både bokstavligt talat och på ett djupare plan. Formuleringar fångade i farten som öppnar upp för tankar kring vad sjukdom och sjukhusvistelse innebär”, säger Jonatan Wistrand.

Bakom projektet står Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora i samverkan med Lunds kommun, Region Skåne, Sjukhusbibliotektet och Sjukhuskyrkan i Lund.

Inlägget postades i

Medarbetare Projekt

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *