Existentiell motståndskraft

Photo: Tommy Bachman/unsplash

Lunds universitet har under flera år avsatt medel för tematiska samverkansinitiativ, som söks internt inom Lunds universitet och som förutsätter autentisk samverkan med parter i det omgivande samhället. Det är alltid hård konkurrens om medlen. Jag har alltid undrat varför. Det är inte särskilt mycket pengar till vart och ett av initiativen (mellan 500tkr-800tkr/år) och det är mycket tid och kraft som ska plöjas ner i en ansökan. Jag vill tro att intresset för att vilja ”få” ett tematiskt samverkansinitiativ handlar om det som är själva grundidén bakom universitetets satsning: det breda tvärvetenskapliga samarbetet inom akademin (minst tre fakulteter ska vara representerade) i samverkan med aktörer med tydligt syfte att göra skillnad. Vem vill inte jobba med det, liksom?!

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora är med i ett av de senast beviljade samverkansinitiativen: Existentiell resiliens: Kontemplation, estetik, medkänsla (ERiCi). Martin Garwicz, professor i i integrativ neurofysiologi och centrumledare för BRCMH, är en av tre projektkoordinatorer. De andra två koordinatorerna är Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap vid Centre for Sustainability Studies, LUCSUS och Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier.

Initiativet utforskar rollen av kontemplation, estetik och medkänsla för att motverka stress, fragmentering och förlust av mening som ligger till grund för dagens samhälleliga kriser. Det innebär att stödja existentiell motståndskraft genom integrerade tillvägagångssätt som länkar samman konst och hälsa, natur och hälsa, inre förändring, relationsbyggande och hållbarhet på individuell, kollektiv och global nivå.

Samverkansinitiativet har alltså forskningsanknytning vid Samhällsvetenskapliga, Medicinska, Konstnärliga och Humanistiska/Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet samt vid SLU i Alnarp. Forskarna samverkar med representanter för professioner inom hälso- och sjukvården, hållbarhet, skolor och högre utbildning.

Läs gärna mer om samverkansinitiativet i artikeln: Den inre resan mot en hållbar framtid (på Lunds universitets webbplats).

Martin och Max vid eventet “The Unexpected” 1 juni 2023 när de talar om samverkansinitativet.

Inlägget postades i

Projekt

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *